کنترل وزن بارداری

کنترل وزن بارداری

برای هر خانم باردار بر حسب وزنی که دارد، مقداری افزایش وزن توصیه شده است . اینگونه نیست که این افزایش وزن برای همه خانم های باردار به یک اندازه باشد .خانم های بارداری که وزن کمی دارند باید حدود ۱۸ کیلوگرم وزن طی دوران بارداریاضافه کنند .

اما اضافه وزن خانم ها با وزن متوسط در دوران بارداری باید ۱۱تا ۱۶ کیلوگرم باشد و زنان بارداری که اضافه وزن دارند باید ۶ و ۸ تا ۱۱ کیلوگرم وزن اضافه کنند.برنامه غذایی بارداریخانم های بارداری که اضافه وزن دارند نباید درطی دوران بارداری وزن خود را کم کنند .

این اقدام سبب آسیب های زیادی به جنین می شود. اضافه شدن وزن در دوران بارداری باید به صورت مرتب صورت بگیرد و به همین دلیل پزشک متخصص زنان خانم باردار را در هر بار چکاپ وزن می کند.

کاهش یا اضافه شدن ناگهانی وزن در بارداری طبیعی نیست .

اما در هیچ شرایطی مادر نباید سرخود به گرفتن رژیم اقدام کند.

برنامه غذایی بارداری

دکتر رضا اطمینانی

پزشک متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان و پزشک نمونه استان اصفهان

آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی – پل شیخ صدوق – مجتمع پل – طبقه پنجم

شماره تماس: ۳۶۶۳۹۹۰۵