اصول تنظیم برنامه غذایی

اصول تنظیم برنامه غذایی

چهار اصل در تنظیم برنامه غذایی:

اولین گام شناخت گروه های غذایی است .
باید بدانیم چه گروهی سرشار از چه موادی است و چه گروه های غذایی چه مواد مغذی ای را ندارد.

دومین گام تنوع در مصرف مواد غذایی است.
گروه های غذایی می تواند تمام مواد مغذی و ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین کند.
بنابراین در تنوع مواد غذایی باید از همه گروه های غذایی استفاده کرد.

سومین گام، تعادل در مصرف مواد غذایی است.
هیچ غذایی خوب یا بد نیست، بلکه این نحوه مصرف ما است که اینطور جلوه می دهد.
از قدیم هم بزرگتر ها می گفتند که خوردن غذای بیش از حد در بدن سم تولید می کند. برعکس نخوردن یا کم خوردن یک غذا موجب اختلال در رسیدن مواد مغذی خواهد شد.

 چهارمین گام رعایت تعادل انرژی در مصرف مواد غذایی است.
یعنی مقدار انرژی ای که یک غذا به ما می دهد را تقریبی بشناسیم .
مقدار انرژی که یک فعالیت از ما می گیرد هم بشناسیم و سعی کنیم آنها را معتدل کنیم.


دکتر رضا اطمینانی

پزشک متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان و پزشک نمونه استان اصفهان

آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی – پل شیخ صدوق – مجتمع پل – طبقه پنجم

شماره تماس: ۳۶۶۳۹۹۰۵